PRIVACY POLICY

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor De Scheve Zeven van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen De Scheve Zeven zorg dragen voor uw gegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 oktober 2022.

ROLLEN VAN DE SCHEVE ZEVEN

De Scheve Zeven is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in De Scheve Zeven.

De Scheve Zeven zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

ACTIVITEITEN VAN DE SCHEVE ZEVEN

Als sfeercafé, lounge en eventlocatie kan je bij De Scheve Zeven terecht voor een drankje en tapas. Daarnaast kan je ook De Brasserie afhuren voor kleinschalige (bedrijfs)events en privéfeesten, met extra’s zoals hapjes, een maaltijd of een DJ.

WEBSITE – COOKIES – SOCIAL MEDIA – MARKETING

De Scheve Zeven beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events.

Cookies

1. Wat zijn cookies?

De Scheve Zeven gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

De Scheve Zeven gebruikt cookies om:
•    Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
•    Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen;
•    De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door De Scheve Zeven als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor De Scheve Zeven diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

3. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de De Scheve Zeven websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Social media

De Scheve Zeven beschikt over een bedrijfspagina op Facebook en Instagram. Deze worden gebruikt voor business2business en business2consumer communicatie. Als betrokkene bent u vrij om De Scheve Zeven wel of niet te volgen via deze social media.

Nieuwsbrieven

De Scheve Zeven gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u te informeren over onze diensten, deze informatie is gebaseerd op regio/bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website inschrijft dan worden uw contactgegevens (zie verder) tevens opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van klanten/bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
•    Bedrijf
•    Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
•    Naam
•    Voornaam
•    Functie
•    E-mailadres
•    Vast of mobiel telefoonnummer

WAAROM VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “contractuele samenwerking” en “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:
•    Professionele contacten via telefoon, gsm, email enz.
•    Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
•    Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze diensten en events 
•    Marketingactiviteiten

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:
•    Persoonlijk/telefonisch/mail contact
•    Contactformulieren op onze website
•    Contacten op (netwerk)events

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

OVERDRACHT AAN DERDE PARTIJEN

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van De Scheve Zeven.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met De Scheve Zeven. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

MINIMALE GEGEVENSVERWERKING

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

De Scheve Zeven doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.
•    Recht op inzage gegevens  
•    Recht op wijziging van gegevens  
•    Recht op gegevenswissing  
•    Recht op dataoverdracht  
•    Recht van bezwaar  
•    Recht op beperking van de verwerking  
•    GDPR – Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: info@deschevezeven.be.

CONTACTGEGEVENS

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van De Scheve Zeven. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE: DE SCHEVE ZEVEN (BE0791432106)

Markt 19, 9930 Lievegem
09 372 04 44
info@deschevezeven.be 

Als u het niet eens bent met de manier waarop De Scheve Zeven uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be